Дискуссія, Київ

український/ русский

Арт-Середа: Дискуссія: Кому належить авангард? Малевич-проект

Красная шпана презентує свій останній довготривалий проект Кому належить авангард? Малевич-проект, який базується на дослідженні історичного художнього авангарду в контексті сучасної культурної політики України та Росії. Проект втілився в перформансах, реалізованих спільно з учасниками та учасницями російської та української спільноти у Гамбурзі. Одне з головних питань проекту — яким чином конструюється наше уявлення про національне, через культуру та мистецтво та чи можливо подолати взаємне відчуження через усвідомлення цього процесу. На події буде презентована нещодавно опублікована Красною шпаною книга, в котрій зібрано матеріали перформансів, а також інтерв’ю з художницями/художниками, дослідниками/дослідницями, які працюють або торкаються теми авангарду.

Творчо-дослідницький кооператив Красная Шпана — номадичний коллектив, заснований у Санкт-Петербурзі в 2014 році під час навчання у Школі залученого мистецтва. Група складається з трьох учасників(ць): Олексія Маркіна, Ольги Широкоступ та Іллі Яковенко, які живуть у Гамбурзі, Москві та Києві. Їх спільний метод заснований на практиці творчого дослідження та розумінні важливості продукування знання, як політичного процесу. Поточна дослідницька тема колективу — роль мистецтва у національній державі та її культурній політиці.

Проект реалізований спільно з культурною фабрикою Кампнагель в Гамбурзі за підтримки програми Сцененвексель (фонд Роберта Боша та Інтернаціонального Театрального Інституту Німеччини).


Початок о 19.00
Вхід вільний
Адреса: IZONE, вулиця Набережно-Лугова 8, 4 поверх, студія 2


Арт-Середа — проект IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives, який прагне створити для творчих людей максимально невимушену атмосферу спілкування. Формат події визначають самі учасники: це може бути презентація, виставка, кінопоказ, перформанс, лекція і / або дискусія. Арт-Середа створюється для того, щоб надати творчим людям простір для презентації різних художніх практик, а також дати можливість поділитися інформацією про актуальні дослідженнях, ідеях і події.

Info: https://izolyatsia.org/ua/project/art-wednesday/aw-july-24-yakovenko/

FB-Event: https://www.facebook.com/events/2382170382025335/


RU

Арт-Среда: Дискуссия: Кому принадлежит авангард? Малевич-проект

24 июля во время Арт-Среды художники Илья Яковенко и Алексей Маркин представят новый проект кооператива Красная шпана под названием Кому принадлежит авангард? Малевич-проект.Красная шпана представляет свой последний долгосрочный проект Кому принадлежит авангард? Малевич-проект, основанный на исследовании исторического художественного авангарда в контексте современной культурной политики Украины и России. Проект воплотился в перформансах, реализованных совместно с участниками и участницами российской и украинской общин в Гамбурге. Один из главных вопросов проекта — каким образом конструируется наше представление о национальном через культуру и искусство и возможно ли преодолеть взаимное отчуждение через осознание этого процесса. На событии будет представлена ​​недавно опубликованная Красной шпаной книга, в которой собраны материалы перформансов, а также интервью с художниками/художницами, исследователями/исследовательницами, которые работают или касаются темы авангарда.

Творческо-исследовательский кооператив Красная Шпана — номадический коллектив, основанный в Санкт-Петербурге в 2014 году во время учебы в Школе вовлеченного искусства. Группа состоит из трех участников/ниц: Алексея Маркина, Ольги Широкоступ и Ильи Яковенко, которые живут в Гамбурге, Москве и Киеве. Их общий метод основан на практике творческого исследования и понимания важности выработки знания, как политического процесса. Текущая тема исследуемая коллективом — роль искусства в национальном государстве и ее культурной политике.

Проект реализован совместно с культурной фабрикой Кампнагель в Гамбурге при поддержке программы Сцененвексель (фонд Роберта Боша и Интернационального театрального института Германии).


Начало в 19.00
Вход свободный
Адрес: IZONE, улица Набережно-Луговая 8, 4 этаж, студия 2


Арт-Среда – проект IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives, который стремится создать для творческих людей максимально непринуждённую атмосферу общения. Формат события определяют сами участники: это может быть презентация, выставка, кинопоказ, перформанс, лекция и/или дискуссия. Арт-Среда создаётся для того, чтобы предоставить творческим людям пространство для презентации различных художественных практик, а также дать возможность поделиться информацией об актуальных исследованиях, идеях и событиях.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s